Tu lam mach in

Ghi chú: Bài viết này chỉ phù hợp với môi trường VN và dành cho các bạn sinh viên hoặc các tay DIYer việt chịu chơi nên tôi dùng tiếng Việt cho các bạn dễ hiểu

TỰ LÀM MẠCH IN TẠI NHÀ

Mục lục:
1. Tại sao bạn lại cần PCB
2. Có các cách làm mạch in nào
3. Những món cần thiết để làm mạch in thủ công
4. Các bước làm mạch in thủ công
5. Cách thực hiện
6. Phụ lục bổ sung
[Read More…]